Annechien Koch

a.koch@fysiotherapie-culemborg.nl

Na het afstuderen heeft Annechien ervaring opgedaan in het ziekenhuis en revalidatie op zeer uiteenlopende gebieden. Altijd betrokken en geïnteresseerd geweest naar de mens in zijn geheel achter de lichamelijke klacht, is zij zich gaan specialiseren tot psychosomatisch fysiotherapeut en psychomotorische fysiotherapeut. Een psychosomatisch (of -motorisch) fysiotherapeut slaat immers een brug tussen het lichaam, emoties, gedrag en omgeving en hoe deze elkaar wederzijds beïnvloeden. Annechien heeft zich verder ontwikkeld in de specialistische GGZ bij het Colk, centrum voor onverklaarde lichamelijke klachten in Gorinchem. Een belangrijke missie voor haar is om patiënten (weer) grip te laten ervaren op hun lijf zodat ze (weer) regie krijgen over zichzelf en hun leven. Dat kan betekenen dat klachten verdwijnen, maar soms ook dat ze anders met zichzelf en hun klachten leren omgaan. De afgelopen jaren heeft Annechien met veel plezier, naast volwassenen, steeds meer kinderen en jeugdigen behandeld met onverklaarde lichamelijke klachten. Tevens is Annechien GLI (Geïntegreerde Lifestyle Interventie) coach, begin 2021 hopen we de groepen te kunnen starten.

AGB code (04)125495