Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie, het wordt ook wel orofaciale fysiotherapie genoemd. De kaakfysiotherapeut is een klinisch specialist voor gezondheidsproblemen die een relatie hebben met pijnklachten en bewegingsbeperkingen in het hoofd- en halsgebied in het algemeen en in het kauwstelsel in het bijzonder. Kaakfysiotherapie houdt zich bezig met het analyseren, interpreteren en behandelen van gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van stoornissen in het hoofd- en halsgebied en specifiek in het kauwstelsel. Deze stoornissen kunnen liggen in de spieren, zenuwen en in het kaakgewricht eventueel in combinatie met de gewrichten van de nek.

Kaakfysiotherapie is voor patiënten die klachten hebben mbt het gelaat, het kauwsysteem, hoofdpijnklachten en nekklachten. De therapie zal onder andere bestaan uit eenvoudige adviezen zoals voorzichtig te zijn bij grote bewegingen van de onderkaak, die ontstaan bij geeuwen, zingen, en het afbijten van grote voedselbrokken. Als de klachten mede ontstaan door foutief mondgedrag (tandenknarsen,klemmen, verkeerd slikken,etc) zal de fysiotherapeut samen met de patiënt trachten dit mondgedrag te veranderen. Ook kan er een beperking aanwezig zijn bij het openen van de mond waardoor het nemen van voedsel moeilijker uit te voeren is.