Kinderoefentherapie

Heeft uw kind nog steeds moeite met het strikken van zijn veters of het dichtknopen van zijn broek? Lukt het maar niet om netjes te schrijven? Valt u kind steeds en heeft het moeite om mee voetballen met vriendjes op het schoolplein? Dan is Kinderoefentherapie misschien iets voor uw kind.

Kinderoefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar/Mensendieck en is gericht op de motorische problemen bij kinderen van 5 tot 17 jaar. Hierbij kunt u denken aan alle motorische activiteiten die invloed hebben op het normale dagelijks leven. Blijft uw kind achter in motorische ontwikkeling en heeft het moeite om mee te komen met leeftijdsgenootjes in de klas en bij het buitenspelen? Dan kan kinderoefentherapie uitkomst bieden!

De kinderoefentherapeutische behandeling is gericht op het verbeteren van de door het kind als moeilijk ervaren vaardigheden. De behandeling zal zo veel mogelijk worden afgestemd op de hulpvraag van kind, ouders en school. Na motorisch onderzoek zal samen bepaald worden aan welke doelen gewerkt zal gaan worden. De kinderoefentherapeut maakt een verslag van het onderzoek en stelt behandeldoelen op, waardoor voor ouders en school duidelijk is waar de behandeling op gericht zal zijn. Door middel van spelenderwijs oefenen leert uw kind de vaardigheden eigen te maken. Daarbij wordt de behandeling zo veel mogelijk op het motorisch niveau van uw kind afgestemd, om zo veel plezier en succes te laten ervaren.

Vergoeding

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Ce­sar en Mensendieck. Een gespecialiseerde kinderoefentherapeut heeft na de HBO opleiding Oefentherapie Cesar of Mensen­dieck een 2 jarige post HBO opleiding kinderoefentherapie gevolgd en is een bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Harry de Groot is aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM, het platform kinderoefentherapie en is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar.

Voor meer informatie over kinderoefentherapie: www.kinderoefentherapie.nl