Wim Verhallen

w.verhallen@fysiotherapie-culemborg.nl

Wim is algemeen fysiotherapeut en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in handtherapie. De anatomie van de hand, de spieren en pezen die alle precieze bewegingen moeten kunnen uitvoeren, maken problemen in dat gebied specialistisch. Door nauwe samenwerking met de diverse operatie-teams in de omliggende centra, van Tiel tot Hilversum, heeft Wim de laatste 12 jaar veel ervaring op kunnen doen op het gebied van hand-, pols- en armklachten. Eenvoudige spalken maakt hij zelf, maar vaak gebeurt dit in de desbetreffende centra door een hand/ergotherapeut. Sinds 8 maart jl. is Wim lid van het Claudicationetwerk.