Wim Verhallen

w.verhallen@fysiotherapie-culemborg.nl

Wim is algemeen fysiotherapeut en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in handtherapie. De anatomie van de hand, de spieren en pezen die alle precieze bewegingen moeten kunnen uitvoeren, maken problemen in dat gebied specialistisch. Door nauwe samenwerking met de diverse operatie-teams in de omliggende centra, van Tiel tot Hilversum, heeft Wim de laatste 12 jaar veel ervaring op kunnen doen op het gebied van hand-, pols- en armklachten. Eenvoudige spalken maakt hij zelf, maar vaak gebeurt dit in de desbetreffende centra door een hand/ergotherapeut. Sinds 2018 is Wim lid van het Claudicationetwerk, u kunt bij hem terecht voor looptrainingen. Tevens is Wim GLI (Geïntegreerde Lifestyle Interventie) coach, begin 2021 hopen we de groepen te kunnen starten.

AGB code (04) 086730